The European Interchanges Quartets

Karty pro hru kvarteto s motivy evropských mimoúrovňových křižovatek. Devět různých států (z toho dva neexistující) a 36 různých dopravních řešení. V jednotném měřítku 1:15 000 a jednotném grafickém řešení. Ideální společník na prázdninové cesty Evropou.

36 karet / 9 kvartet.

222,00 Kč