Kladivo a zvon

Neobvyklá aukční hra pochází z počátku 19. století, kdy se z Vídně nejprve rozšířila do německy mluvících oblastí a odtud následně i do Francie, Holandska a Anglie. Někdy bývá za jejího tvůrce označován první vydavatel hry Heinrich Friedrich Müller (1779-1848), vídeňský obchodník s uměním a vydavatel hudebnin. Úspěch této hry byl pravděpodobně způsoben jejím hazardním charakterem a také skutečností, že hrát mohlo až 20 lidí současně.

Obliba hry vrcholila mezi lety 1850 a 1880, v roce 1910 vznikla první dětská verze hry. Hra byla oblíbenou zábavou židovského obyvatelstva při rodinných oslavách svátku Chanuka a po druhé světové válce její obliba prudce klesala. Poslední známá edice je z roku 1975 od společnosti Ravensburger.

499,00 Kč